تاريخ : چهار شنبه 20 آبان 1394 | 12:16 | نویسنده : فاطمه |

شهید مطهرے رو همـہ می‌شناسن. خارج از شناخت، شاید بشـہ گفت 70% مردم ایراטּ از ایشوטּ درس‌هاے بزرگے گرفتن. چـہ اونایے ڪـہ زماטּ خود ایشوטּ بودטּ و چـہ اونایے امروزہ گفته‌هاے ایشوטּ رو بـہ نقل از دیگراטּ می‌فهمטּ و یا اینڪـہ ڪتاب‌هاے پر مغز ایشوטּ رو مطالعـہ می‌ڪنن. غیر از ما ایرانیا خیلے از غیر ایرانیا هم ایטּ بزرگوار رو می‌شناسטּ و درڪشوטּ ڪردن. حتے بعضی‌هایے ڪـہ مسلموטּ نبودטּ هم با خوندטּ ڪتاب‌هاے ایشوטּ نظرشوטּ نسبت بـہ ایטּ دیטּ مقد๛ و بزرگ عوض شدہ و بـہ اسلام گرویدن. ولے الاטּ شاید واسـہ بعضیا ایטּ سؤال براے بعضیا پیش بیاد ڪـہ استاد مطهرے چرا رفتטּ توے ایטּ راه؟ از وقوع حادثه‌اے می‌ترسیدن؟ اصلاً ایشوטּ نگراטּ چے بودن؟

به نوشته روزنامه ایران؛ «شهید ‌مطهری‌، نگران امت اسلامی بود» ..... ادامـہ مطلب


موضوعات مرتبط: اسلاماخبارمذهبی
برچسب‌ها: لاریجانیرئیس مجلسشهیدمطهریاستادتوفیقعلتبرنامه طولانیزندگیحیات فردیخانوادهصمیمیتنظیم امورسیاسیاجتماعیدیکتاتوری شاهظلمفلسطینعالمبوسهتقدیرمادرهمسر شهید مطهریمادر لاریجانیدرسکتابمسلمانغیر مسلمانشهید مطهریاستاد مطهریامت اسلامیوایایاسyasyasنگرانیروزنامه ایرانایرانروزنامهاسلام

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394 | 17:38 | نویسنده : فاطمه |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 صفحه بعد

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ