تاريخ : یک شنبه 21 تير 1394 | 14:5 | نویسنده : فاطمه |
تاريخ : شنبه 20 تير 1394 | 15:21 | نویسنده : فاطمه |

میرم اینستا، با ڪلے ڪلنجار رفتטּ با سرعت ضعیف نت پست میذارم. اونم پستے ڪه ڪلے روش فڪر ڪردم. ڪلے ذوق داشتم روش. پست رو میذارم و میام بیرون. دقیقه‌هایے رو الڪے می‌گذرونم. واتساپ، وایبر، تلگرام، اینور، اونور، با ایטּ حرف بزن. با اوטּ چت ڪن...
تا خسته بشم و برگردم اینستا. ثانیه‌اے چندیטּ نوع نتیجه میاد توے ذهنم:
1. پستم ڪلے لایڪ خورده.
2. پستم ڪلے ڪامنت داره و همدردے ڪردن.
3. پستم واسه همدردے توے چند پیج دیگه منعڪ๛ شده.
4. شاید هم همه موارد (از محالات)
و اما حقیقت:
فقط حدود یڪ دهم از فالورزام لایڪ دادن. چند تا ڪامنت تبلیغاتے و ڪامنت‌هاے دعوت. اوטּ موقع‌ست ڪه احسا๛ می‌ڪنم لحظات مجازیم هم مثل دنیاے واقعیم خرابه. توے دنیاے امروز آدما چهار دستن:
1/ توے دنیاے واقعے محبوبن.
2/ توے دنیاے مجازے محبوبن.
3/ از اوטּ خر شانساטּ و توے هر دو فضا محبوبن.
4/ اوטּ آخریاشم مائیم ڪه ڪلاً محبوبیتموטּ بخار شده .
دنیاے مجازے پر از دروغه ولے قشنگ و پرطرفدار.
دنیاے واقعے دروغاش ڪمتره و به هموטּ میزاטּ محبوبیت ڪمترے داره.
اگه بخواے به دنیاے خدایے برسے باید صادق باشی. پ๛ در نهایت پیش ایטּ آدما هیچ محبوبیتے نخواهے داشت. اڪثر آدما ترجیح میدטּ دروغ بگטּ ولے هواداراشوטּ روز به روز بیشتر بشه. و مایے ڪه اوטּ آخریم. شاید از روے عدم قدرتمونه واسه مخ‌زنی. شاید هم از روے صداقتمون.
ولے ما ترجیح میدیم بی‌لایڪ و فالور بمونیم تا اینڪه از دنیاے خداموטּ طرد بشیم. پ๛ لطفاً «اصטּ لایڪ نده اگه دروغگویے توے خونِته. لایڪ نده اگه درڪم نمی‌ڪنی. لایڪ نده اگه منتظرے تلافے ڪنم ڪه محبوبیتت بیشتر بشه. لایڪ نده اگه برات مهم نیست. براے منم مهم نیست...»


موضوعات مرتبط: یهویی نویساجتماعیمذهبی
برچسب‌ها: لایککامنتدنیاشبکه اجتماعیچتپستفالورنتاینترنتواتساپوایبرتلگرامنتیجهدنیای مجازیدنیای واقعیتبلیغاتدعوتخرابمحبوبشانسفضاطرفدارهوادارمحالبخارقشنگدروغخداصادقصداقتراستگوییردیف آخرردیف اولرتبهمخ زنیقدرتاصن لایک ندهلایک ندهخوندرکمهموایایاسوای ای اسyasyasگوشیتلفن همراهمعتادتفریحیسرگرمی

تاريخ : شنبه 20 تير 1394 | 1:20 | نویسنده : فاطمه |

آمریکا، اسرائیل، ...(یا هر نقطه منفی دیگه‌ای که توی دنیا هست) باید نابود بشن. آره. نااااابود. دشمن دنیان. همین اسرائیل. کلی نقشه تو سرشه. مطمئنم خودِ آمریکا و اسرائیل هم دشمن همن و پاش بیفته همدیگه رو با خاک یکسان می‌کنن. فکر می‌کنین عاشق چشم و ابروی همن؟! نه جانم. از این خبرا نیست. هر کدومشون فکر قدرت خودشونن. همین فراماسونا. ان‌شاءالله نسلشون منقرض بشه. قصد دارن کل دنیا رو بگیرن و بعد به خیال خودشون شیطان لعین بیاد و روی زمین حکومت کنه. جل‌الخالق. چی میگن اینا؟! آره عزیز من. کاری هم ندارن طرفشون کیه. از نظر اونا من و شما برده‌هایی هستیم که تا آخر عمرمون باید نوکرشون باشیم!!!!

ینی قبول می‌کنی؟ عمراً... من و شما باید بلند شیم و دهنشونو سرویس کنیم. اصلا! مگه الکیه؟ اونا می‌خوان ما رو نابود کنن. ولی نمی‌دونن که ما پیرو همیشگی آقا امام زمان(عج) و رهبرمون هستیم. نمی‌دونن بچه کوچولوهای ما هم قادر به شکست اونان. فقط کافیه دست به کار بشیم و از کشورمون و دینمون دفاع کنیم.

تازشم... فردا روز قدسه. قرار حماسیمون، توی دل جمعیت فردا...

***

از کجا که من و تو

شور یکپارچگی را در شرق

باز برپا نکنیم.

از کجا که من و تو

مشت رسوایان را وا نکنیم.

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه برمی‌خیزند.

من اگر بنشینم

تو اگر بنشینی

چه کسی برخیزد؟

چه کسی با دشمن بستیزد؟

چه کسی

پنجه در پنجره هر دشمن دون آویزد...

حمید مصدق


موضوعات مرتبط: مناسبت هاسیاسیمذهبی
برچسب‌ها: آمریکااسرائیلدشمنایراناسلاممنفیمثبتدنیانابودنقشهسرخاکعاشقعشقچشمابروخبرفراماسوننسلمنقرضشیطانزمینحکومتخدابردهامامپیرپیشروزمانحضرتولی عصرامام زمانقطب عالم امکانرهبرشکستپیروزیکشوردینیکپارچگیوطندفاعمنتومشترسوابرخیزپنجهپنجرهوایایاسوای ای اسyasyasمسلمانانimammoslemiranirinnislamlove

تاريخ : پنج شنبه 18 تير 1394 | 16:49 | نویسنده : فاطمه |

فردا، پنج‌شنبه، یازدهم تیر، پانزدهم رمضان


 

چه غریبانه بود رفتنت

و چه سرد ولادتت را جشن گرفتیم

ای دومین ستاره آسمان و زمین!

جشن میلادت مبارک

با همان سادگی وجودت

ما بی‌معرفت بودیم

تو تنهایمان نگذار

ای مظلوم زمین

ای امام و پیشرو


 

پیشاپیش میلاد با سعادت دومین ستاره‌ی آسمان و زمین، حضرت امام حسن مجتبی(ع)، رو به همه شما روزه‌داران گل تبریک میگیم

ان‌شاءالله همیشه جشن باشه و خوبی. یادتون نره. فردا باید سنگ تموم بذارینا. یه کار کوچولو هم قبوله. لازم نیست حتماً فیل هوا کنیم...


موضوعات مرتبط: اسلاممناسبت هااجتماعیمذهبیعاشقانه
برچسب‌ها: تولدامامرهبرپیشروحضرتحسنمجتبیامام حسن مجتبیتبریکمیلادولادتجشنجشن تولدمسلمانانروزه دارانروزهمسلمانشیعهسنگ تمومخداآسمانزمینغریبغریبانهستارهنورخورشیدفروزانقبولفیلفیل هوا کردنتنهابی معرفتمبارکسادگیوجودمظلومسردگرمفردایازدهم تیر1111 تیر15 رمضانتاریخپازدهم رمضانتیر ماهرمضانماه ممهمانی خداماهروزکیککادووایایاسوای ای اسyasyasمذهبیدینیدینایراناسلامجهان

تاريخ : چهار شنبه 10 تير 1394 | 18:46 | نویسنده : فاطمه |

تقدیم به همه‌ی عاشقای دل شکسته. اونایی که بخاطر عشقشون زمین خوردن. آبروشون رفت. همه چیزشون رو از دست دادن و باز هم... این عشق توی وجودشونه

تو به من می‌خندی

و نمی‌دانستی

من به چه دلهره از باغچه همسایه

سیب را دزدیدم

باغبان از پیِ من تند دوید

سیب را دست تو دید

غضب‌آلود به من کرد نگاه

سیب دندان‌زده از دست تو افتاد به خاک

و تو رفتی و هنوز

سال‌ها هست که در گوش من آرام آرام

خش خش گامِ تو تکرار کنان

می‌دهد آزارم

و من اندیشه کنان

غرقِ این پندارم

که چرا،

خانه‌ی کوچک ما سیب نداشت؟

(حمید مصدق)


موضوعات مرتبط: شاعران و نویسندگانعاشقانهغمگین
برچسب‌ها: گلسیبعشقعاشقانهعشقولانهدخترپسرمنتوشعرزمین خوردنآبرواز دست دادنوجودخندهنمی دانستیدزدباغبانتنددستغضبنگاهدندان زدهخاکرفتیسالگوشآرامخش خشگامتکراراندیشهغرقپندارخانهکوچکخانه کوچک ما سیب نداشتحمیدمصدقحمید مصدقشاعرایرانشاعر ایرانینویسندهوایایاسوای ای اسyasyas

تاريخ : سه شنبه 9 تير 1394 | 1:23 | نویسنده : فاطمه |
تاريخ : دو شنبه 8 تير 1394 | 14:15 | نویسنده : فاطمه |

تا حالا عاشق شدی؟ تا حالا شده جوری دلت برای کسی تنگ بشه که از بی‌قراری نفهمی به کجا فرار کنی؟ 

حتی گاهی دلتنگیت تو رو تا خودکشی می‌بره. اما میگی: «نه، صبر کن! حق النفسم چی میشه؟» 

بعضی موقع‌ها هم دوست داری توی خودت باشی. بی هیچ دلیلی

به هر حال

دنیا همینه و دل ما همین

گاهی می‌گیره، دلتنگ میشه، خوشحال میشه، بغض می‌فرسته به گلو، افرادی رو توی خودش جا میده، بعضی‌ها رو طرد می‌کنه، ...

نمی‌دونم کدوماتون الان بغضتون گرفت

شاید دلتون تنگه

واسه خدا، عشقتون، خونوادتون، رفیقاتون

شایدم واسه خودتونGreen Smilies

نیومدم راهکار بدم. چون خیلی خوب می‌دونم این دردا با حرف من و کسی دیگه درست نمیشه. مرحم خودشو می‌خواد. 

ولی می‌تونیم که دلداری بدیم...

ما همیشه به فکرتونیم. چه اونایی رو که می‌شناسیم و چه اونایی که یواشکی پستامونو می‌خونن

به طرز فجیعی عاشقتونیم. می‌دونین؟ بروبچ «وای. اِی. اِس» اصلاً دوست ندارن شما رو غمگین ببینن

داداش! آبجی! ببخش که بغضت گرفت. میشه بازم بخندی؟ اومدیم بگیم «بازم لبخند» لبخند واقعی. خنده‌های از ته دل. انقد پست نذارین غمگینم و از اینا...دلمون رو نرنجونین دیگه! 

دوستتون داریم. یاعلی


موضوعات مرتبط: یهویی نویس
برچسب‌ها: عشقعاشقدلدلتنگیبی قرارفرارخودکشیدلداریلبخندداداشآبجیخندهوایایاسوای ای اسyasyasحق النفسخدادنیاخوشحالبغضگلوفردطرددلنوشتهمعشوقخانوادهرفیقخودتدردحرفخوبراهکارمرحم

تاريخ : دو شنبه 1 تير 1394 | 22:29 | نویسنده : فاطمه |

سلام بروبچ! سحر پنجمین روز از ماه مبارک رمضان براتون خوش ایشالله. تیر ماه هم شروع شد. می‌دونیم هوا خیــــلی گرمه و روزه گرفتن مشکل. ولی افتخارمون هم به همینه که توی چنین وضعی هم به دینمون پایبندیم. خدا کنه نه فقط توی این ماه، بلکه تمام روزها رو برای خدا باشیم. اگرچه گاهی زندگی تو ذوقی میزنه. ولی آرزوی ما برای شما لبخند دائمی و واقعیه. 

دقت کردین گاهی دوست دارین توی ارتفاع قدم بردارین؟ حالا بعضی مواقع این ارتفاع دیدنی و گاهی هم ذهنیه. ولی به هر حال همه آدما از بزرگی خوششون میاد. غیر از اینه؟ 

نه ارتفاع مورد نظر ما کوه و دره است و نه منظورمون از بزرگی چاق بودنه. بزرگی یعنی اون کسی که به یه بزرگتر تکیه زده. مثل وقتی که یه بچه دلش مامان و باباسو می‌خواد. ولی گاهی دوست داریم با یکی باشیم که بزرگتر از مامان و بابامونه. فهمیدین منظورمون خداست. مگه میشه نفهمین؟! آره؛ شاید این بحثا تکراری شده. ما هم نمی‌خوایم تکرارشون کنیم. فقط میگیم:

«ایشالله همه شماهایی که آینده‌تون به خوشی و خرمی گره خورده، لبخند از روی لبتون محو نشه و دلتون همیشه جای خدا باشه.» 

دوستون داریم شدیــــــداً

***

یه نکته: اگه واسه سحر سبزیجات بیشتری بخورین کمتر تشنه میشین. روزه‌هاتون مقبول درگاه حق. یاعلی


موضوعات مرتبط: یهویی نویس
برچسب‌ها: روزهروزه گرفتنماهمبارکرمضانخوشیهواگرماهوای گرمتیرماهتیرافتخارمسلمانآرزولبخندخداارتفاعبزرگچاقکوهدرهدوستمامانباباخرمدلقلبعشقسحرسحریسبزیجاتحقوایایاسyasyasوای ای اس

تاريخ : دو شنبه 1 تير 1394 | 3:4 | نویسنده : فاطمه |
تاريخ : دو شنبه 25 خرداد 1394 | 18:53 | نویسنده : فاطمه |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ